Terug naar het overzicht

Diana Kersten

Toen ik 30 jaar geleden begon met het geven van speltherapie aan cliënten met een verstandelijke beperking, bleek al snel dat werken op het niveau van symbolisch spel bij het overgrote deel van de kinderen te hoog gegrepen was. Sherborne Bewegingspedagogiek met de lage insteek van lichaamsgericht werken, bleek een goed uitgangspunt te zijn voor een andere vorm van speltherapie. Dat heb ik als speltherapeut bij diverse Kinderdagcentra in de gehandicaptenzorg verder kunnen ontwikkelen tot BeReSpel, als therapievorm voor kinderen met problemen in de emotionele ontwikkeling en voor kleine groepjes kinderen om de emotionele ontwikkeling te ondersteunen en te stimuleren. In de loop der jaren is daar ook BeReSpel voor ouder en kind bijgekomen, om het contact en de hechtingsrelatie te helpen ontwikkelen.

Tegenwoordig richt ik mij onder andere op scholing en training voor professionals in de zorg voor verstandelijk beperkten en voor ouders met een kind met een verstandelijk beperkt kind.

">

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen, ontwikkelingen en onze informatieve artikelen