Carina van Kregten

Terug naar het overzicht

Carina werkt als hoofd behandeling bij Pluryn, locatie De Glind. Zij is mede- auteur van de training “Zorgen voor getraumatiseerde kinderen” en voorzitter van de werkgroep trauma en verstandelijke beperking van de Academische werkplaats Kajak.

Carina gaat in op de behandeling van trauma. In de behandeling van trauma is een cruciale rol weggelegd voor mensen in de omgeving van de persoon met een verstandelijke beperking en trauma. Hoe ernstiger het trauma, hoe belangrijker de rol van de context. Het effect van individuele therapie wordt versterkt door helende ervaringen in het dagelijks leven en andersom.

Kinderen, jeugdigen en volwassenen met een verstandelijke beperking zijn gevoeliger voor negatieve en ingrijpende levenservaringen dan personen zonder verstandelijke beperking. De reikwijdte van een trauma wordt niet altijd goed onderkend, want een verstandelijke beperking zet mensen op achterstand bij herstel van de gevolgen van schokkende gebeurtenissen. Herkenning en erkenning van een trauma door de omgeving is een onmisbare voorwaarde voor adequate hulp aan de persoon met een verstandelijke beperking en trauma. Individuele therapie kan helpen, maar daarnaast is traumasensitief handelen door de omgeving van groot belang.

Schokkende gebeurtenissen hebben invloed op vele verschillende ontwikkelingsgebieden zoals de lichamelijke, emotionele,  cognitieve en sociale ontwikkeling. Fundamentele ontwikkelingstaken als hechting en emotieregulatie bijvoorbeeld komen niet goed van de grond, temeer wanneer de primaire verzorgers de bron van de schokkende gebeurtenissen zijn, zoals bijvoorbeeld bij huiselijk geweld. Het is dus met het oog op de psychische gezondheid van de persoon met een verstandelijke beperking noodzakelijk om stil te staan bij de behandeling van trauma en de rol van de omgeving.

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief