Terug naar het overzicht

Annica Brummel

Menswaardig leven voor mensen met een lichte verstandelijke beperking

In de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking wordt nog weinig gewerkt vanuit de Capabilitybenadering. In deze workshop vergelijken we benaderingen zoals Quality of Live en Positieve Gezondheid met de Capabilitybenadering. Aan de hand van voorbeelden van onderzoek naar sociale inclusie van mensen met een lichte verstandelijke beperking laten we zien hoe je de Capabilitybenadering kunt toepassen in onderzoek. Vervolgens reflecteren we op toepassingsmogelijkheden voor de praktijk voor zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, zoals de koppeling met het Kwaliteitskader Gehandicaptensector en de verbinding met bestaande methoden zoals Toekomstplannen. Tot slot gaan we aan de slag met een gesprekstool vanuit capability perspectief, die ingezet kan worden om mensen met een verstandelijke beperking eigen en waardevolle keuzes te laten maken.

Biografie

Annica is senior onderzoeker bij onder andere het associate lectoraat Capabilities in Zorg en Welzijn van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Daarnaast werkt ze als senior onderzoeker bij Pluryn. Ze heeft een achtergrond in samenlevingsopbouw en promoveerde in 2017 op een onderzoek naar sociale inclusie in de wijk van onder andere wijkbewoners met een lichte verstandelijke beperking. Haar onderzoeken richten zich op ‘Betekenisvol contact in de wijk’ en ‘Inclusie’, met aandacht voor de persoon in relatie tot de context. Ze laat zich daarbij inspireren door de capabilitybenadering, zowel in theorie als in toepassingsmogelijkheden voor de praktijk en werkt in verschillende onderzoeken samen met ervaringsdeskundigen.

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief