Anne Versluis

Terug naar het overzicht

Anne is als GZ psycholoog en EMDR therapeut verbonden aan ’s Heeren Loo. Zij heeft tot op heden vooral gewerkt met cliënten met een verstandelijke beperking en extreme gedragsproblemen die binnen een zeer intensieve behandelsetting behandeling en begeleiding kregen. Daarnaast is zij al enige jaren werkzaam als EMDR therapeut voor mensen met een verstandelijke beperking. Zij staat op het punt om een promotieonderzoek te starten naar de diagnostiek en behandeling van PTSS bij mensen met een licht verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen. Dit onderzoek voert ze uit in samenwerking met Robert Didden, Liesbeth Mevissen en Ad de Jongh.

Anne zal in haar lezing vooral de diagnostiek en onderdiagnostiek van trauma en PTSS bespreken vanuit het oogpunt van wetenschappelijk onderzoek dat in de afgelopen jaren hiernaar is gedaan.

Hierbij zal zij aandacht besteden aan PTSS in het algemeen en ingaan op het verschil in criteria tussen de DSM IV en de DSM 5. Er is een grote mate van onderdiagnostiek, d.w.z. dat trauma’s heel vaak niet herkend en gesignaleerd worden. Een van de redenen hiervoor is ‘diagnostische overschaduwing’ (hiervan is sprake als gedrag, problemen e.d. ten onrechte worden toegeschreven aan een reeds gestelde diagnose en/of de verstandelijke beperking). Kan hiervan sprake zijn als het model voor emotionele ontwikkeling gebruikt wordt? Volgens Anne zijn er gedragskenmerken van PTSS die ook in de SEO terug te vinden zijn. Een heel relevante constatering: wat zegt dit en hoe gaan we hiermee om?

Anne zal haar lezing afsluiten met een gedachtewisseling samen met de aanwezigen over welke vragen om een wetenschappelijk antwoord vragen en waarvoor verder wetenschappelijk onderzoek zeer relevant zou zijn.

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief