Praktijkboek over oplossingsgericht werken & visualisaties bij mensen met een verstandelijke beperking

Terug naar het overzicht

Auteur(s): Chris De Rijdt en Chris Van Dam
Prijs: €  31,10

Oplossingsgericht werken is zoveel meer dan een gespreksmodel of een verzameling technieken. Het gaat over een manier van omgaan met elkaar, in het leven staan en kwaliteit geven aan het eigen leven en dat van anderen. Begeleiders focussen hoe langer hoe meer op het samen zoeken naar een oplossing en minder op de problemen waar de cliënt soms nog tegen aanloopt. De gesprekken met cliënten zijn anders, ze groeien en zetten stappen om verandering teweeg te brengen.

Gebruik van visualisaties

Visualisaties zijn bedoeld om gesproken taal te verduidelijken en te ondersteunen. Het is niet de bedoeling dat visualisaties worden gebruikt als vervanging van gesproken taal. Dus ook bij het oplossingsgericht werken worden visualisaties gebruikt als ondersteuning van de communicatie en van het zelf maken van keuzes.

Brugse model voor oplossingsgerichte coaching

In het praktijkboek wordt het Brugse model voor oplossingsgericht werken als uitgangspunt genomen. In Nederland is vooral het oplossingsgerichte model bekend dat in de VS werd ontwikkeld door Steve de Shazer en Insoo Kim Berg. In de jaren ’80 van de vorige eeuw ontstond ook een Europese variant. Het Korzybski instituut in Brugge ontwikkelde het Brugse model voor oplossingsgericht werken.

Praktische tips en materiaal om te downloaden

Het praktijkboek bevat veel praktische tips. Er worden voorbeelden getoond van hoe de vragen en gesprekstechnieken uit het oplossingsgericht werken ondersteund kunnen worden met pictogrammen.  Deze picto’s zijn ontworpen door Bart Serriën die ontwerper is van de Sclera- pictogrammen. Als je het boek hebt aangeschaft, krijg je een code waarmee je het materiaal uit het boek kunt downloaden in kleur.

Bestellen
Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief