De draad tussen ouder en kind

Terug naar het overzicht

Auteur(s): Gerrit Vignero

Emotionele en sociale ontwikkeling van kinderen met een verstandelijke beperking

De methode “de draad” is ontwikkeld door de Vlaamse orthopedagoog Gerrit Vignero. De draad is oorspronkelijk ontwikkeld voor begeleiders. Geleidelijk werd duidelijk dat de draad ook bruikbare handvatten biedt voor ouders van kinderen met en zonder verstandelijke beperking. Vandaar dat Gerrit ook een speciaal boek heeft geschreven voor ouders over de emotionele en sociale ontwikkeling van kinderen met een verstandelijke beperking.

De band tussen een ouder en kind ontwikkelt zich in verschillende ontwikkelingsstappen. Deze stappen hangen samen met de sociale en emotionele ontwikkeling van het kind. De draad is een metafoor om elke ontwikkelingsfase te verduidelijken. Elk type draad heeft zijn eigen kenmerken zowel wat het kind betreft als wat de verwachtingen naar de ouder betreft. Voor de ontwikkeling en levensgeluk van een kind is het belangrijk aan te sluiten bij deze verwachtingen (behoeften).

Er is geen verschil in de ontwikkelingsstappen en de volgorde van de draad tussen kinderen met en zonder verstandelijke beperking. Dezelfde thema’s zijn herkenbaar: er is meer dat bindt dan wat scheidt. De verstandelijke beperking is mede bepalend voor de mate waarin iemand zelfstandig wordt en welke ondersteuning levenslang nodig blijft. Het is heel nuttig om te weten op welke emotionele behoeftes van je kind je het beste kunt afstemmen. Met andere woorden: welke draad pak je op en welke niet. Je zoekt hierbij dan meestal naar de meest kwetsbare draad. Dit voorkomt onderschatting of overschatting.

Lees hier meer over dit boek>>

Bestellen
Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief