Terug naar het overzicht

Wat is er nieuw in de 12e editie van het AAIDD handboek?

FORTIOR versterkt jouw kennis en kunde

Het AAIDD-handboek 'Intellectual Disability' (12th edition) Een introductie

Meer informatie

Let op! Beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Aantal keer bekeken: 1652 views

In januari 2021 publiceerde de AAIDD de 12e editie van het handboek “Intellectual disability: Definition, diagnosis, classification, and systems of supports”  Het AAIDD handboek biedt een raamwerk voor het professionele handelen rond mensen met een verstandelijke beperking. Dit raamwerk is gebaseerd op wetenschappelijke kennis en good practices. In de afgelopen jaren zijn al enkele edities verschenen, in deze blog zetten we nog eens voor je op een rij wat er vernieuwd is in de laatste editie.

AAIDD

De American Association on Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD) bestaat sinds 1876. De AAIDD is de oudste beroepsvereniging die zich bezighoudt met verstandelijke en ontwikkelingsbeperkingen. AAIDD pleit voor de gelijkheid, waardigheid en mensenrechten van mensen met verstandelijke en ontwikkelingsbeperkingen, en voor hun volledige inclusie en deelname aan de samenleving.

Een van de doelstellingen is om de capaciteiten van professionals in het werken met mensen met een verstandelijke of ontwikkelingsbeperking te vergroten. In 1921 publiceerde de AAIDD het eerste handboek. De 11e editie kwam uit in 2010 en de 12e editie is er dus sinds januari 2021. Het AAIDD handboek is in de sector gezaghebbend: de WHO ICD-11 en de DSM-5 oriënteren zich op de AAIDD.

 

Gebruiksvriendelijker

Een belangrijk doel van de auteurs was om met de nieuwe editie een gebruiksvriendelijk publicatie te maken dat de theoretische en conceptuele grondigheid van een handboek combineert met de praktische kenmerken van een handleiding. (Bij de 10e en 11e editie werd nog een aparte handleiding bijgeleverd)

Het nieuwste AAIDD handboek is overzichtelijk ingedeeld in 6 hoofstukken, ieder hoofdstuk behandelt één onderwerp: een overzicht (hst.1), definitie (hst. 2), diagnose (hst. 3), classificatie (hst. 4), ondersteuningssystemen (hst. 5) en integratieve benadering (hst. 6).

Aan het eind van elk hoofdstuk staan tabellen met praktische richtlijnen. Deze richtlijnen kwamen tot stand in samenwerking met 32 internationale deskundigen. Hiermee worden de praktische implicaties van de theoretische uitgangspunten voor zorgprofessionals transparanter gemaakt.

 

Nieuwe ontwikkelingen toegevoegd

Het nieuwste handboek bouwt voort op de voorgaande 3 edities en integreert hierin de wetenschappelijke ontwikkelingen en best practices van na 2010. Daarbij is veel aandacht voor de samenhang tussen definitie, diagnose, classificatie en ondersteuning. Volgens Wil Buntinx (werkte als internationale deskundige mee aan het handboek) krijgen de definitie en model zo een meer solide basis.

Sinds de 9e editie uit 1992 heeft de AAIDD een omslag gemaakt. Ze introduceerden de sociaal-ecologische benadering van een verstandelijke beperking en een multidimensioneel ondersteuningsmodel. Het multidimensioneel model van de AAIDD laat zien hoe het functioneren van mensen met een verstandelijke beperking kan worden begrepen vanuit de dynamische interacties tussen intellectuele mogelijkheden, adaptief gedrag, gezondheid, participatie, context en geïndividualiseerde ondersteuning. In het model wordt het functioneren van mensen in dagelijkse situaties centraal gesteld en dus niet het defect, de stoornis of het intelligentietekort. Dit functioneren vindt plaats binnen het spanningsveld van enerzijds competenties (intelligentie en vaardigheden) van de persoon en anderzijds de verwachtingen en eisen van de omgeving. Dit functioneren kan positief worden beïnvloed door ondersteuning.

In de 12e editie van het handboek staan de “uitkomsten van menselijk functioneren centraal” (ipv individueel functioneren (editie 10) en menselijk functioneren (editie 11)). Volgens Wil Buntinx zet dit de deur open naar een verbinding met het begrip “Kwaliteit van bestaan”, al wordt dit in het nieuwe handboek niet verder uitgewerkt.

 

Integratieve benadering

In het laatste hoofdstuk wordt een integratieve benadering gepresenteerd. Dit beoogd een holistische benadering te zijn waarin het materiaal uit de voorgaande hoofdstukken wordt geïntegreerd. Daarbij spelen vier theoretische invalshoeken een rol: de biomedische, de psychopedagogische, de sociaal culturele invalshoek en de invalshoek van de wet- en regelgeving.

Met deze integratieve benadering hoopt de AAIDD onder andere het begrip voor mensen met een verstandelijke beperking te vergroten en hun welzijn te verbeteren. Daarnaast heeft de benadering tot doel de communicatie te bevorderen tussen professionals van verschillende disciplines, beleidsmakers en belangenbehartigers.

 

Internationaal georiënteerd

Sinds de 9e editie is het AAIDD handboek steeds meer internationaal georiënteerd. Er werden 32 internationale deskundigen geconsulteerd. Daarnaast werden voor de 12e editie meer internationale bronnen geraadpleegd. Ook het werk van Nederlandse en Vlaamse auteurs worden vermeld in de literatuurlijst, waaronder M. Herps, C. Claes, N. Frielink, A. Došen en C. Baurain.

 

Uitgebreidere informatie

Wil Buntinx heeft voor abonnees van de NTZ een uitgebreide boekbespreking geschreven.

 

AAIDD handboek bestellen

De 12e editie van het handboek is te bestellen in de bookshop van de AAIDD in de VS.

 

Meer leren over de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking?

Op 23 januari 2023 geeft Wil Buntinx je een korte samenvatting van de hoofdlijnen van nieuwe boek van de AAIDD: Intellectual disability: Definition, diagnosis, classification, and systems of supports (gepubliceerd in januari 2021).

 

Bronnen:

Schalock, R.L., Luckasson, R., & Tassé, M.J. (2021). Intellectual disability: Definition, diagnosis, classification, and systems of supports (12th ed.). Washington D.C.: American Association on Intellectual and Developmental Disabilities

Boekbespreking door Wil Buntinx: https://www.ntzonline.nl/art/50-6518_Intellectual-disability-Definition-diagnosis-classification-and-systems-of-supports-12th-ed

Webinar Het nieuwe AAIDD-handboek ‘Intellectual Disability’ (12th edition) Een introductie door Wil Buntinx op 22 april.

Website van de AAIDD: https://www.aaidd.org/about-aaidd/mission

Geïnteresseerd in meer artikelen zoals deze?
Blijf dan op de hoogte via onze nieuwsbrief.

">

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen, ontwikkelingen en onze informatieve artikelen