Blog

schaal voor emotionele ontwikkeling en de ondersteuning van teams

Schaal voor emotionele ontwikkeling en de ondersteuning van teams

29 maart 2016
Steeds vaker wordt in Nederland het emotionele ontwikkelingsniveau van een cliënt bepaald aan de hand van de Schaal voor Emotionele Ontwikkeling (SEO-R²). Maar wat doe je nu precies met de resultaten? Hoe kun je als gedragskundige of manager begeleiders helpen bij het afstemmen van hun begeleidingsstijl op het emotionele ontwikkelingsniveau van hun cliënten met een ...
Lees verder
synchronie

Synchronie? Wat is het en hoe werkt het in contact?

7 maart 2016
Als je naar het gedrag van mensen of dieren kijkt dan valt op de zij hun gedragingen op elkaar afstemmen zonder dat hier afspraken over zijn gemaakt. Zo botst op een druk perron niemand tegen elkaar op. Dit is een voorbeeld van synchronie. Mensen stemmen de coördinatie, tempo en vloeiendheid van hun bewegingen op elkaar ...
Lees verder
gedragsverandering en emoties

Gedragsverandering en de rol van emoties

23 februari 2016
Onze emoties spelen een belangrijke rol bij onze motivatie en onze motivatie speelt vervolgens weer een belangrijke rol bij ons gedrag. Als hulpverleners het (probleem)gedrag van hun cliënten met een verstandelijke beperking willen veranderen, doen zij dit vaak op cognitief niveau. Dit is vanuit het oogpunt van emotionele ontwikkeling niet logisch. Emotie, motivatie, beloning of ...
Lees verder
wederzijdse beïnvloeding

Wederzijdse beïnvloeding

9 februari 2016
In december 2015 schreef FORTIOR een blog over wat systeemgericht werken is. Deze werkwijze wordt nog niet zo vaak toegepast in de gehandicaptenzorg, terwijl het ook voor deze sector een bruikbaar kader kan zijn. Een belangrijk aspect binnen systeemgericht werken is oog te hebben voor de circulaire processen binnen een systeem. In deze blog lees ...
Lees verder
problemen met executieve functies

Een wereld van verschil

25 januari 2016
FORTIOR heeft al meerdere keren aandacht besteedt aan sensorische informatieverwerking (S.I.) bij mensen met autisme of een verstandelijke beperking omdat het zo’n ontzettend belangrijk thema is. Mensen die problemen hebben in hun sensorische informatieverwerking beleven de wereld anders en laten soms bijzonder gedrag zien. Dit gedrag wordt niet altijd begrepen. Hierdoor wordt dan ook niet ...
Lees verder
veilige en onveilige gehechtheid

5 aanbevelingen voor de begeleiding van cliënten met hechtingsproblematiek

14 januari 2016
De ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking is een kwetsbare ontwikkeling. Hierdoor zijn mensen met een verstandelijke beperking vatbaarder voor hechtingsproblematiek. Een onveilige gehechtheid kan leiden tot gedrags-, emotionele en relationele problemen. Dit is niet bevorderlijk voor het levensgeluk van de persoon zelf. Ook voor professionals kan het begeleiden van mensen met hechtingsproblematiek een ...
Lees verder
systeemgericht werken

Wat is systeemgericht werken?

15 december 2015
Systeemgericht werken is een manier van werken die heel nuttig kan zijn om vastgelopen situaties weer in beweging te krijgen. In de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking wordt deze manier echter nog niet zo vaak toegepast. In deze blog lees je over wat systeemgericht werken globaal inhoudt. De systeem theorie In de systeemgerichte ...
Lees verder
problemen in de prikkelverwerking

Onbegrepen gedrag

30 november 2015
Er zijn kinderen die knijpen, ongeïnteresseerd lijken, de hele tijd door de klas lopen of bijvoorbeeld heel kieskeurig zijn met eten. Hebben deze kinderen een gedragsprobleem? Of is er sprake van een probleem in de prikkelverwerking? Anneke Groot (ontwikkelaar van de methode Contactgericht Spelen en Leren) schrijft in haar nieuwe boek “Houvast” dat gedrag van ...
Lees verder
problemen met executieve functies

Als niets automatisch gaat…….

16 november 2015
Hoe voelt het om problemen te hebben met je executieve functies? Een ervaringsdeskundige met klassiek autisme beschrijft het hier: Ik sta voor het apparaat waar ik theewater uit haal. En ik heb geen idee meer hoe dat moet terwijl ik het al zo vaak gedaan heb. Ik begin te zoeken in mijn hoofd naar de ...
Lees verder
Slaapproblemen bij volwassenen met een verstandelijke beperking

Slaapproblemen bij volwassenen met een verstandelijke beperking zijn vaak een instellingsprobleem

3 november 2015
Slaapproblemen komen vaak voor bij mensen met een verstandelijke beperking. Dit heeft grote gevolgen voor de fysieke en psychische gezondheid van deze mensen. Het is dus van groot belang dat slaapproblemen worden onderkend en behandeld. Tejo Hylkema heeft veel ervaring met diagnosticeren en behandelen van slaapproblemen van volwassenen met een verstandelijke beperking die in een ...
Lees verder
Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief