Blog

angststoornissen bij mensen met een verstandelijke beperking

Angststoornissen bij mensen met een verstandelijke beperking

20 september 2016
Angststoornissen komen relatief vaker voor bij mensen met een verstandelijke beperking dan bij mensen zonder beperkingen. De laatste tijd is meer aandacht gekomen voor diagnostiek en behandeling bij deze groep cliënten. In deze blog lees je meer over het ontstaan van angststoornissen, de diagnostiek en behandeling. Angst en ontwikkeling Angst is een basale emotie, zowel ...
Lees verder
FloorPlay ouder kind interactie

Het effect van ouder-kind interacties in de FloorPlay methode

5 september 2016
In Nederland komt er steeds meer aandacht voor de vroegherkenning van autismespectrum stoornissen. Er is ook meer en meer evidentie dat de vroegbehandeling van kinderen met autisme gedrags- en emotionele problemen voorkomt op latere leeftijd. Tot nu toe werden voornamelijk gedragstherapeutische interventies ingezet, gericht op het kind. De laatste tijd is er ook een verschuiving ...
Lees verder
hartcoherentie

Emoties beïnvloeden via het lichaam

25 augustus 2016
In het menselijk brein bevindt zich een cognitief en een emotioneel systeem. Deze twee systemen functioneren tot op zekere hoogte onafhankelijk van elkaar, maar werken ook samen. Ze leveren op zeer verschillende manieren een bijdrage aan ons gedrag en aan de manier waarop we het leven ervaren. Bij pijnlijke ervaringen zet de herinnering zich vast ...
Lees verder
schaal voor emotionele ontwikkeling

In hoeverre helpt de SEO-R² professionals om zich te verplaatsen in hun cliënten?

11 juli 2016
Op 7 juli 2016 vond er in Enschede een symposium plaats met de titel “Schaal voor emotionele ontwikkeling en het perspectief van de cliënt”. Verschillende sprekers (Paula Sterkenburg, Tanja Sappok, Filip Morisse, Leen de Neve, Jolanda Vonk, Joan Vermeulen, Angelique Peters en Xavier Moonen) gaven hun visie op de wijze waarop inzicht in het emotionele ...
Lees verder

Structuur bieden? Hoe kun je dat doen?

28 juni 2016
Soms hebben mensen met een verstandelijke beperking het nodig dat ouders of begeleiders hun structuur bieden. Sommige mensen met een verstandelijke beperking kunnen namelijk door de aard van hun beperking niet zelf de structuur aanbrengen die ze nodig hebben. Andere mensen hebben soms tijdelijk door stress of een psychiatrische stoornis iemand anders nodig om zich ...
Lees verder
emotionele ontwikkeling en leren

Emoties en leren

14 juni 2016
Het ligt misschien niet voor de hand dat emoties en emotionele ontwikkeling een grote invloed hebben op de cognitieve ontwikkeling van kinderen. In het Nederlandse school systeem ligt bijvoorbeeld vooralsnog de nadruk bij het IQ van kinderen en het cognitieve leren. In deze blog wordt beschreven hoe belangrijk emoties zijn voor het vermogen om te ...
Lees verder
Melatonine en behandeling van slaapproblemen

Melatonine en de behandeling van slaapproblemen bij mensen met een verstandelijke beperking

1 juni 2016
Slaapproblemen komen vaak voor bij mensen met een verstandelijke beperking. Meestal zijn deze problemen zeer complex en lastiger te behandelen dan slaapproblemen bij mensen zonder beperkingen. Slaapproblemen kunnen met meerdere factoren samenhangen, zoals omgevingsfactoren of psychische factoren. Daarnaast kunnen slaapproblemen worden veroorzaakt door medische factoren. Een voorbeeld van een medische behandeling is het inzetten van ...
Lees verder
emotionele ontwikkeling en de relatie tussen cliënt en begeleider

Emotionele ontwikkeling en de relatie tussen begeleiders en cliënten met een verstandelijke beperking

18 mei 2016
De ontwikkelingsdynamische benadering van Anton Došen is een van de bruikbare kaders in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Echter als dit kader te statisch wordt toegepast dan wordt de cliënt met een verstandelijke beperking voornamelijk herleid tot zijn ontwikkelingsfase. Het risico bestaat dan op verstoring van de relatie en emotionele afstemming. Dit ...
Lees verder
emoties beïnvloeden door hartritme

Emotieregulatie en stressregulatie beïnvloeden door hartritme

3 mei 2016
Het hart en brein wisselen informatie met elkaar uit. De laatste tijd worden er door onderzoekers aanwijzingen gevonden dat het hart(ritme) een belangrijke rol speelt bij de beleving van emoties en stress. De methode Hartcoherentie biedt een aantal eenvoudige oefeningen waarmee mensen hun hartritme kunnen beïnvloeden. Dit heeft een aantal mensen geholpen om beter emoties ...
Lees verder
psychiatrische stoornissen bij mensen met een verstandelijke beperking

Jaak Panksepp: “Psychiatrische stoornissen weerspiegelen een affectieve disbalans in het brein”

21 april 2016
Psychiatrische stoornissen komen relatief veel voor bij mensen met een verstandelijke beperking. Een van de oorzaken hiervan is dat deze groep mensen vaker worden geconfronteerd met traumatische en ongunstige omstandigheden. Zo wordt er niet altijd tegemoet gekomen aan hun basale emotionele behoeften. In de gehandicaptenzorg wordt het emotionele ontwikkelingsniveau van mensen met een verstandelijke beperking ...
Lees verder
Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief