Blog

de draad

Gerrit Vignero over het verleden, heden en toekomst van “De Draad”

7 oktober 2022
In 2013 leerde FORTIOR Gerrit Vignero en zijn model “De Draad” kennen. In de jaren die er op volgden heeft FORTIOR meerdere studiedagen georganiseerd over de draad. Het is duidelijk te zien dat het model zich door de jaren heen heeft ontwikkeld en uitgebreid. Dit was voor FORTIOR reden om Gerrit Vignero in 2017 een ...
Lees verder

Hoe kun je mensen met een verstandelijke beperking ondersteunen bij hun seksuele gezondheid?

24 september 2022
  Aandacht voor seksuele gezondheid is belangrijk in de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking. Als je hier aandacht aan besteedt, dan is het ook belangrijk om rekening te houden met de emotionele ontwikkeling. Beide ontwikkelingsdomeinen gaan namelijk over basisbehoeften. Het vervullen van deze behoeften draagt bij aan een gezonde ontwikkeling. Een gezonde emotionele ...
Lees verder
Het groepsrollenmodel: een relatief snelle interventie waarmee begeleiders het groepsklimaat in (L)VB groepen kunnen beïnvloeden

Het groepsrollenmodel: een relatief snelle interventie waarmee begeleiders het groepsklimaat in (L)VB groepen kunnen beïnvloeden

9 september 2022
Mensen met een verstandelijke beperking functioneren vaak in groepen, zoals woongroepen of dagbestedingsgroepen. Het groepsklimaat heeft invloed op het welzijn en kansen voor persoonlijke ontwikkeling van alle individuele cliënten in deze groepen. Groepsbegeleiders kunnen vaak meer doen aan het groepsklimaat dan zij meestal denken. Aswintha Mandemaker heeft het boek “Groepsdynamiek in de verstandelijk gehandicaptenzorg” geschreven. ...
Lees verder

Haptonomie bij slaapproblemen van mensen met een verstandelijke beperking

28 juni 2022
Slaapproblemen en slaapstoornissen komen veel voor bij mensen met een verstandelijke beperking. Hiervoor kunnen vele oorzaken zijn. Bij een aantal cliënten met slaapproblemen kan de haptonomie interessante invalshoeken bieden waarmee de slaap verbeterd kan worden. In deze blog lees je meer over de oorzaken en gevolgen van slaapproblemen en hoe de haptonomie helpend kan zijn ...
Lees verder

Wat kun jij doen om cliënten met een verstandelijke beperking te ondersteunen bij hun emotieregulatie?

15 juni 2022
Veel cliënten met een verstandelijke beperking hebben problemen met het reguleren van hun emoties. Dit heeft nare gevolgen voor zowel de persoon zelf als zijn omgeving. Daarom is het van groot belang dat professionals interventies kunnen inzetten die hun cliënten kunnen helpen bij het leren omgaan met emoties. In deze blog lees je enkele interventies ...
Lees verder

Emotieregulatie bij mensen met een ontwikkelingsbeperking

10 juni 2022
Mensen met een ontwikkelingsbeperking hebben vaak problemen met hun emotieregulatie. Dit zorgt voor moeilijkheden in hun relaties met andere mensen. Daarnaast zijn die problemen een bedreiging voor het psychisch welzijn van deze mensen. In deze blog lees je wat onder emotie verstaan wordt. Ook wordt de tweedeling basis- en sociaal-morele emoties besproken en de functie ...
Lees verder

Emotieregulatie en stressregulatie beïnvloeden door hartritme

25 mei 2022
Het hart en brein wisselen informatie met elkaar uit. De laatste tijd worden er door onderzoekers aanwijzingen gevonden dat het hart(ritme) een belangrijke rol speelt bij de beleving van emoties en stress. De methode Hartcoherentie biedt een aantal eenvoudige oefeningen waarmee mensen hun hartritme kunnen beïnvloeden. Dit heeft een aantal mensen geholpen om beter emoties ...
Lees verder

Haptonomie in de begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking

14 mei 2022
Geschreven door Yvonne Harbers-Govers (haptotherapeut) Mensen met een verstandelijke beperking hebben behoefte aan sensitieve mensen die voor hen zorgen en hen begeleiden, omdat zij zich meestal niet goed verbaal kunnen uiten. Nog veel meer dan bij mensen zonder een verstandelijke beperking verloopt de communicatie via bewuste en onbewuste signalen van het lichaam. Haptonomie biedt interessante ...
Lees verder
groepsdynamiek en groepsklimaat

Groepsdynamiek en groepsklimaat in (L)VB groepen

27 april 2022
Mandemaker in haar boek “Een positief groepsklimaat draagt namelijk bij aan welzijn en groeikansen. Begeleiders hebben meer mogelijkheden om de dynamiek en klimaat in een groep positief te beïnvloeden dan zij denken. In haar boek beschrijft Mandemaker een groot aantal interventies die begeleiders kunnen inzetten om het groepsklimaat te verbeteren. In deze blog kun je ...
Lees verder

Lichaamsbeleving en lichaamsbewustzijn in verband met seksueel misbruik en agressieregulatie

16 april 2022
Het behandelen van slachtoffers van seksueel misbruik en van cliënten met teveel agressie vestigt de aandacht op de rol van het lichaam bij diagnostiek en therapie. Waar het met name om gaat is de beleving van het lichaam en het lichaamsbewustzijn. Onderzoeken maken duidelijk dat het voor de behandeling van de gevolgen van seksueel misbruik ...
Lees verder
Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief