Blog

Hoe kun je communicatie- en gedragspatronen van jezelf en anderen analyseren?

10 januari 2022
Miscommunicatie kan een oorzaak zijn van een escalatie en het ontstaan van agressie tussen mensen. Effectieve communicatie is dus een belangrijke factor bij de-escalatie en het voorkomen van agressie. Om effectief te kunnen communiceren is het belangrijk om je eigen communicatiepatronen en die van je gesprekspartner te doorzien. Met de Transactionele analyse (TA) kan een ...
Lees verder

Het begrip “arousal” in zes vragen

20 december 2021
Het zou kunnen dat je het begrip “arousal’ wel eens bent tegengekomen. Het is best een belangrijk begrip want het heeft veel invloed op je gedrag. Het is echter geen eenvoudig begrip daarom gaat FORTIOR er in deze blog wat dieper op in.   Wat betekent arousal? Onder arousal wordt de activatie van het centrale ...
Lees verder

Het beïnvloeden van anderen begint bij jezelf

23 november 2021
Helaas maakt bijna iedereen wel eens mee dat de samenwerking met anderen niet loopt zoals je had gewild. Zo kunnen er tussen mensen verschillen van inzicht bestaan of kunnen er tegengestelde belangen zijn. Hoe kun je dan de situatie zo naar je hand zetten zodat je bereikt wat je wilt en tegelijkertijd de relatie goed ...
Lees verder

PADEN: een nieuwe aanpak om neurospeciale kinderen te begrijpen en begeleiden

1 november 2021
In mei van dit jaar is een nieuw boek uitgegeven van Anneke Groot met de titel “Neurospeciale kinderen begrijpen en begeleiden” Hierin gaat Anneke in op PADEN. PADEN geeft handvatten om neurospeciale kinderen te helpen bij hun ontwikkeling, maar dan zonder gedragsproblemen. De aanpak kan gebruikt worden in zorg, onderwijs en opvoeding. In deze blog ...
Lees verder

Hoe kun je als professional in de gehandicaptenzorg eenduidig communiceren met een arts?

10 oktober 2021
Mensen met een verstandelijke beperking hebben ook vaak medische problemen. Dit kan bijvoorbeeld een oorzaak zijn van probleemgedrag of gedragsveranderingen. Als begeleider of gedragsdeskundige is het dus soms nodig om te communiceren met een arts. Dit is het geval als je wilt overleggen of een medisch onderzoek wilt aanvragen. Voor artsen is het belangrijk dat ...
Lees verder
Sensorische informatieverwerking

Sensorische informatieverwerking in vijf vragen

25 september 2021
  Sensorische informatieverwerking in vijf vragen. Veel mensen met een verstandelijke beperking hebben problemen met hun sensorische informatie verwerking (SI) of wel prikkelverwerking. Dit heeft consequenties voor hun welzijn en gedrag. Voor professionals in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is het nuttig om basiskennis te hebben over SI. In deze blog geeft ...
Lees verder

In de zorg wordt methodisch gewerkt. Maar… wordt de cliënt er wel bij betrokken?

11 september 2021
In de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking wordt het methodisch werken gezien als een heel belangrijk aspect van professionaliteit en vakmanschap. Daarnaast staan zeggenschap en betrokkenheid van de cliënt hoog in het vaandel binnen de zorg. Opvallend is dat de begrippen “zeggenschap” en “methodisch werken” doorgaans min of meer los van elkaar besproken ...
Lees verder

Nieuw boek over emotionele ontwikkeling

1 september 2021
  Sinds kort is er een nieuw boek verschenen van Jolanda Vonk met de titel “Emotionele ontwikkeling. Over basisbehoefte en draagkracht, kwetsbaarheid en plezier”.  FORTIOR vindt het een indrukwekkend boek met veel waardevolle informatie voor professionals die in de zorg werken. Vandaar dat we in deze blog aandacht besteden aan het boek. In het bijzonder ...
Lees verder

Wat is er nieuw in de 12e editie van het AAIDD handboek?

10 augustus 2021
In januari 2021 publiceerde de AAIDD de 12e editie van het handboek “Intellectual disability: Definition, diagnosis, classification, and systems of supports”  Het AAIDD handboek biedt een raamwerk voor het professionele handelen rond mensen met een verstandelijke beperking. Dit raamwerk is gebaseerd op wetenschappelijke kennis en good practices. In de afgelopen jaren zijn al enkele edities ...
Lees verder

Mensen met ASS en een verstandelijke beperking hebben een karakteristiek patroon in hun emotionele ontwikkeling

2 juli 2021
Een autisme spectrumstoornis (ASS) komt relatief vaak voor bij mensen met een verstandelijke beperking. De emotionele ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking en autisme verloopt anders dan bij cliënten zonder ASS. Het model voor emotionele ontwikkeling van Anton Došen kan nieuwe invalshoeken bieden voor de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking en ASS. ...
Lees verder
Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief