Blog

slaap en ontwikkeling

Hoe beïnvloedt slaap de ontwikkeling

13 augustus 2015
Voldoende slapen is noodzakelijk om uit te rusten. Slaap heeft echter ook een grote invloed op onze fysieke, cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling. Daarnaast heeft ontwikkeling ook invloed op het ontstaan van slaapproblemen. In twee blogs zullen beide kanten worden besproken. Deze blog is deel één van het tweeluik en gaat over de invloed van ...
Lees verder
Hersenontwikkeling

De invloed van ervaringen op de hersenontwikkeling

28 juli 2015
Ervaringen die mensen in hun vroege kindertijd opdoen zijn van invloed op het toekomstig vermogen tot leren, gedrag en (psychische) gezondheid. Vroege ervaringen hebben dus grote impact op het latere functioneren van de persoon, zelfs tot in het volwassen leven. Dit geldt zowel voor mensen met als zonder verstandelijke beperking. De groei van de hersenen ...
Lees verder
Oplossingsgericht werken bij probleemgedrag

Oplossingsgericht werken bij probleemgedrag

27 juli 2015
Steeds meer Nederlandse zorgorganisaties kiezen voor een oplossingsgerichte werkwijze waarbij ze de cliënt ondersteunen bij het vinden van zijn eigen oplossingen. Soms doen mensen met een verstandelijke beperking echter dingen die niet door de beugel kunnen, zoals stelen, alcohol en drugsmisbruik of het maken van problematische schulden. Aan de ene kant is het gewenst om ...
Lees verder
De draad tussen cliënt en begeleider

Hoe vind je de juiste ingang voor afstemming?

13 juli 2015
Te vaak wordt van cliënten met een verstandelijke beperking verwacht dat zij veranderen. De vraag is of men dit moet willen. Het is voor cliënt en begeleider plezieriger, als de cliënt gerespecteerd wordt om wie hij is en ondersteund wordt in het maken van zijn eigen keuzes. Begeleiders die zich goed kunnen afstemmen op iemands ...
Lees verder
mentaliseren in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Mentaliseren in vijf vragen

15 juni 2015
In de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking wordt het concept “mentaliseren” nog weinig toegepast. Volgens em. prof. dr. Anton Došen zou een behandeling op basis van het mentalisatieconcept in een aantal gevallen goed van pas kunnen komen. In deze blog worden vijf vragen over mentaliseren beantwoord.   Wat is mentaliseren? Mentaliseren betekent dat ...
Lees verder
Emoties en emotieregulatie bij mensen met autisme

Worstelen met emoties

12 juni 2015
Emoties en emotieregulatie zijn lastige thema’s voor iemand met autisme. Een vrouw met klassiek autisme – die zich op internet Iksimij noemt – vertelt in deze blog over haar worsteling met emoties en de problemen die ze ondervindt bij het reguleren ervan. Ik vind emoties maar ingewikkelde dingen. Ze komen en gaan, er zit geen ...
Lees verder
emotionele ontwikkeling en de relatie tussen cliënt en begeleider

Afstemmen begint bij inzicht

3 juni 2015
Het is belangrijk om de begeleiding van mensen met een verstandelijk beperking af te stemmen op datgene wat de persoon kan en aankan. Een afgestemde begeleiding zorgt voor meer welzijn. Bovendien kan afstemming probleemgedrag voorkomen of verminderen. Om de begeleiding goed te kunnen afstemmen op de cliënt is “inzicht” nodig. Inzicht in het ontwikkelingsniveau van ...
Lees verder
The Learning Tree Floortime

The Learning Tree

18 mei 2015
Als een kind leerproblemen heeft, dan kun je kijken naar de symptomen en proberen deze op te lossen. Stanley Greenspan (een bekende Amerikaanse psychiater die de methode Floortime ontwikkelde) kijkt liever naar stappen in de ontwikkeling die bij een kind minder goed zijn verlopen. Deze missende stappen in de ontwikkeling van een kind kunnen de ...
Lees verder
grenzen stellen en contact houden

Er zijn grenzen die werken en grenzen die tegenwerken

6 mei 2015
Het begrip “grenzen stellen” is niet zwart-wit te benaderen. Het is niet per definitie goed of fout. Grenzen kunnen de ontwikkeling en het welzijn van mensen vergroten; tegelijkertijd kunnen ze er ook voor zorgen dat iemand wordt afgeremd in zijn ontwikkeling. Het gaat erom dat grenzen worden gesteld met een goede reden en op een ...
Lees verder

Highlights symposium Emotionele ontwikkeling als basis op 23 april 2015

1 mei 2015
  Op 23 april 2015 vond het symposium Emotionele ontwikkeling als basis voor een psychisch gezonde ontwikkeling bij mensen met een ontwikkelingsbeperking plaats. Onder leiding van Petri Embregts spraken sprekers uit België, Nederland en Duitsland over aspecten van de emotionele ontwikkeling en vertelden over de uitkomsten van hun onderzoek. Hier lees je een aantal belangrijke ...
Lees verder
Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief