Blog

hartcoherentie

Emoties beïnvloeden via het lichaam

25 augustus 2016
In het menselijk brein bevindt zich een cognitief en een emotioneel systeem. Deze twee systemen functioneren tot op zekere hoogte onafhankelijk van elkaar, maar werken ook samen. Ze leveren op zeer verschillende manieren een bijdrage aan ons gedrag en aan de manier waarop we het leven ervaren. Bij pijnlijke ervaringen zet de herinnering zich vast ...
Lees verder
schaal voor emotionele ontwikkeling

In hoeverre helpt de SEO-R² professionals om zich te verplaatsen in hun cliënten?

11 juli 2016
Op 7 juli 2016 vond er in Enschede een symposium plaats met de titel “Schaal voor emotionele ontwikkeling en het perspectief van de cliënt”. Verschillende sprekers (Paula Sterkenburg, Tanja Sappok, Filip Morisse, Leen de Neve, Jolanda Vonk, Joan Vermeulen, Angelique Peters en Xavier Moonen) gaven hun visie op de wijze waarop inzicht in het emotionele ...
Lees verder

Structuur bieden? Hoe kun je dat doen?

28 juni 2016
Soms hebben mensen met een verstandelijke beperking het nodig dat ouders of begeleiders hun structuur bieden. Sommige mensen met een verstandelijke beperking kunnen namelijk door de aard van hun beperking niet zelf de structuur aanbrengen die ze nodig hebben. Andere mensen hebben soms tijdelijk door stress of een psychiatrische stoornis iemand anders nodig om zich ...
Lees verder
emotionele ontwikkeling en leren

Emoties en leren

14 juni 2016
Het ligt misschien niet voor de hand dat emoties en emotionele ontwikkeling een grote invloed hebben op de cognitieve ontwikkeling van kinderen. In het Nederlandse school systeem ligt bijvoorbeeld vooralsnog de nadruk bij het IQ van kinderen en het cognitieve leren. In deze blog wordt beschreven hoe belangrijk emoties zijn voor het vermogen om te ...
Lees verder
Melatonine en behandeling van slaapproblemen

Melatonine en de behandeling van slaapproblemen bij mensen met een verstandelijke beperking

1 juni 2016
Slaapproblemen komen vaak voor bij mensen met een verstandelijke beperking. Meestal zijn deze problemen zeer complex en lastiger te behandelen dan slaapproblemen bij mensen zonder beperkingen. Slaapproblemen kunnen met meerdere factoren samenhangen, zoals omgevingsfactoren of psychische factoren. Daarnaast kunnen slaapproblemen worden veroorzaakt door medische factoren. Een voorbeeld van een medische behandeling is het inzetten van ...
Lees verder
emotionele ontwikkeling en de relatie tussen cliënt en begeleider

Emotionele ontwikkeling en de relatie tussen begeleiders en cliënten met een verstandelijke beperking

18 mei 2016
De ontwikkelingsdynamische benadering van Anton Došen is een van de bruikbare kaders in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Echter als dit kader te statisch wordt toegepast dan wordt de cliënt met een verstandelijke beperking voornamelijk herleid tot zijn ontwikkelingsfase. Het risico bestaat dan op verstoring van de relatie en emotionele afstemming. Dit ...
Lees verder
psychiatrische stoornissen bij mensen met een verstandelijke beperking

Jaak Panksepp: “Psychiatrische stoornissen weerspiegelen een affectieve disbalans in het brein”

21 april 2016
Psychiatrische stoornissen komen relatief veel voor bij mensen met een verstandelijke beperking. Een van de oorzaken hiervan is dat deze groep mensen vaker worden geconfronteerd met traumatische en ongunstige omstandigheden. Zo wordt er niet altijd tegemoet gekomen aan hun basale emotionele behoeften. In de gehandicaptenzorg wordt het emotionele ontwikkelingsniveau van mensen met een verstandelijke beperking ...
Lees verder
schaal voor emotionele ontwikkeling en de ondersteuning van teams

Schaal voor emotionele ontwikkeling en de ondersteuning van teams

29 maart 2016
Steeds vaker wordt in Nederland het emotionele ontwikkelingsniveau van een cliënt bepaald aan de hand van de Schaal voor Emotionele Ontwikkeling (SEO-R²). Maar wat doe je nu precies met de resultaten? Hoe kun je als gedragskundige of manager begeleiders helpen bij het afstemmen van hun begeleidingsstijl op het emotionele ontwikkelingsniveau van hun cliënten met een ...
Lees verder
synchronie

Synchronie? Wat is het en hoe werkt het in contact?

7 maart 2016
Als je naar het gedrag van mensen of dieren kijkt dan valt op de zij hun gedragingen op elkaar afstemmen zonder dat hier afspraken over zijn gemaakt. Zo botst op een druk perron niemand tegen elkaar op. Dit is een voorbeeld van synchronie. Mensen stemmen de coördinatie, tempo en vloeiendheid van hun bewegingen op elkaar ...
Lees verder
gedragsverandering en emoties

Gedragsverandering en de rol van emoties

23 februari 2016
Onze emoties spelen een belangrijke rol bij onze motivatie en onze motivatie speelt vervolgens weer een belangrijke rol bij ons gedrag. Als hulpverleners het (probleem)gedrag van hun cliënten met een verstandelijke beperking willen veranderen, doen zij dit vaak op cognitief niveau. Dit is vanuit het oogpunt van emotionele ontwikkeling niet logisch. Emotie, motivatie, beloning of ...
Lees verder
Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief