Blog

Schools leren is pas mogelijk als een stevige emotionele basis is gelegd

17 maart 2017
Stel je maar eens voor om iets te moeten leren in een omgeving waar je niemand kent, slechts flarden van de taal begrijpt, de dingen die je ziet, geluiden, geuren om je heen zijn nieuw en komen hard binnen. Zou jij dan de nieuwe stof tot je nemen? Waarschijnlijk niet. Voordat een kind op een ...
Lees verder
agressief gedrag bij mensen met een verstandelijke beperking

Verklaren en begrijpen van agressief gedrag

6 maart 2017
Agressief gedrag komt vaak voor bij mensen met een verstandelijke beperking. Het kan een bedreiging vormen voor het levensgeluk van de persoon zelf en zijn omgeving. Het is dus belangrijk om deze problematiek adequaat te behandelen. Agressie is geen psychiatrische stoornis, maar het resultaat van onderliggende oorzaken. Hoe kunnen deze oorzaken worden verklaard en begrepen ...
Lees verder
ontwikkelingsleeftijden binnen het domein emotionele ontwikkling

Bianca Vugts: “De SEO-bril is een hulpmiddel dat nooit volledig zal passen op het geheel van de mens”

20 februari 2017
De laatste jaren is er in de gehandicaptenzorg steeds meer aandacht gekomen voor emotionele ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking. Dit is op zich een verbetering ten opzichte van een aantal decennia geleden. Toen was er meestal alleen aandacht voor het IQ en praktische vaardigheden. Bianca Vugts is van mening dat een aantal professionals ...
Lees verder

Emotionele ontwikkeling en methoden voor ondersteuning en behandeling

15 februari 2017
Het ontwikkelingsdynamisch model van Anton Došen wordt in Nederland en België veel gebruikt. Veel professionals hebben namelijk de ervaring dat het model hen in staat stelt cliënten beter te begrijpen en daardoor beter te ondersteunen en zo nodig behandelen. Voor het realiseren van de gewenste ondersteuning en behandeling is de vraag interessant of je met ...
Lees verder

Mentaliseren: Basis voor emotionele en relationele verbinding

23 januari 2017
In december 2016 kwam het boek “Emotionele ontwikkeling in verbinding” uit. Dit boek is bedoeld voor begeleiders van bijzonder uitdagende cliënten. Deze doelgroep kan een behoorlijke wissel trekken op begeleiders waardoor zij zich niet meer goed kunnen afstemmen op hun cliënten. Het is dus belangrijk dat niet alleen cliënten maar ook begeleiders worden ondersteund in ...
Lees verder

Een cliënt is meer dan zijn emotioneel ontwikkelingsniveau

11 januari 2017
In de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking wordt steeds vaker aandacht besteed aan emotionele ontwikkeling. Bij een groot aantal cliënten wordt het emotioneel ontwikkelingsniveau ingeschat door middel van bijvoorbeeld de SEO-R². Toch klinkt er ook kritiek op het denken in emotionele ontwikkelingsniveaus, die varieert van “niet meer gebruiken” tot “Kijk uit met het ...
Lees verder

Wat is normaal gedrag bij mensen met een verstandelijke beperking?

13 december 2016
Lastig gedrag komt vaak voor bij mensen met een verstandelijke beperking. Regelmatig wordt dit gedrag bestempeld als abnormaal gedrag of als probleemgedrag. Dit is niet altijd terecht, want heel vaak laat een cliënt door zijn gedrag merken wat zijn emotionele behoeften zijn. In een aantal gevallen kan lastig gedrag dus worden gezien als adaptief en ...
Lees verder
Het Brugse model voor oplossingsgerichte coaching

Het Brugse model voor oplossingsgerichte coaching

29 november 2016
In Nederland is het gebruikelijk dat de gedragsdeskundige de diagnostiek doet bij cliënten met een verstandelijke beperking. Vervolgens geven ze op basis van hun onderzoek concrete adviezen voor de ondersteuning van deze cliënten. In de praktijk blijkt dat adviezen van gedragsdeskundigen niet altijd worden opgevolgd. Volgens Filip Morisse (een orthopedagoog uit Vlaanderen) zouden gedragsdeskundigen en ...
Lees verder
emotieregulatie en muziektherapie

Emotieregulatie en muziektherapie

15 november 2016
Mensen met een lichte verstandelijke beperking hebben vaak moeite met emotieregulatie. Dit heeft gevolgen voor het emotioneel welzijn van de persoon en ook voor zijn dagelijks functioneren. Hoe kan muziektherapie bijdragen aan het verbeteren van de emotieregulatie van mensen met een lichte verstandelijke beperking? Martina de Witte doet onderzoek naar: Arousal Regulation through Music Therapy ...
Lees verder
depressie bij mensen met een verstandelijke beperking

Depressie bij mensen met een verstandelijke beperking

18 oktober 2016
Het is niet altijd eenvoudig om een depressie vast te stellen bij mensen met een verstandelijke beperking. Op de eerste plaats komen de symptomen niet altijd overeen met de symptomen van een depressie bij mensen zonder beperkingen. Ook de ontstaansmechanismen van een depressie zijn vaak anders. In deze blog lees je meer over symptomen van ...
Lees verder
Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief