Blog

Een verstoorde hechting is een vroegkinderlijk trauma

2 april 2018
Er wordt niet vaak bij stilgestaan dat probleemgedrag bij kinderen voort kan komen uit de verwerking van trauma’s. Bij trauma’s wordt regelmatig gedacht aan grote ingrijpende gebeurtenissen zoals een auto-ongeluk of een ernstig geweldsincident. Een trauma is een gebeurtenis die groots en onverwacht ingrijpt in het dagelijks leven en waarop men zich onmogelijk kan voorbereiden. ...
Lees verder
BeReSpel

Het BeReSpel; ervaringsgericht ontwikkeling stimuleren

19 maart 2018
  Het BeReSpel (BewegingsRelatieSpel) is een ervaringsgerichte vorm van speltherapie voor mensen met een verstandelijke beperking. Het spel kan door vaktherapeuten worden gebruikt. De technieken uit het spel zijn heel goed toepasbaar voor begeleiders, leraren, pedagogisch medewerkers om de emotionele ontwikkeling, zelfbewustzijn en hechting bij cliënten te stimuleren. In deze blog lees je een interview ...
Lees verder
diagnostiek

Verklarende en begrijpende diagnostiek

20 februari 2018
In de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking wordt het model voor emotionele ontwikkeling van Anton Došen veel toegepast. De Schaal voor Emotionele Ontwikkeling (SEO-R²) wordt gebruikt voor het inschatten van het emotionele ontwikkelingsniveau van cliënten. Er bestaat echter een risico dat de theorie rond emotionele ontwikkeling en de SEO-R² wordt opgevat als een ...
Lees verder
executieve functies

De invloed van executief functioneren op het sociaal-emotioneel functioneren

23 januari 2018
Bij kinderen met een normale ontwikkeling lijkt er een verband te zijn tussen executief functioneren en de sociaal- emotionele ontwikkeling. In deze blog lees je daar meer over. Ook lees je een korte samenvatting van het onderzoek van Madelon Schaapman en Martine Heij. Zij onderzochten de relatie tussen executief functioneren en emotionele ontwikkeling bij kinderen ...
Lees verder

Het brein heeft een lijf; de interactie tussen zenuwstelsel, lichaam en omgeving

9 januari 2018
Van oudsher wordt het zenuwstelsel gezien als de regisseur van het lichaam. Het zenuwstelsel zou in deze opvatting bepalen wat het lichaam doet. Volgens de Embodiment benadering is er een dynamische wisselwerking tussen het zenuwstelsel, het lichaam en de omgeving. Het ene element is niet belangrijker dan het andere. In deze blog lees je meer ...
Lees verder

Ondersteuning bij een broze gehechtheid

11 december 2017
Bij mensen met een verstandelijke beperking staat de gehechtheidsontwikkeling vaak onder druk. Mensen met een broze hechting zijn minder goed in staat een ondersteuningsrelatie constructief te gebruiken, terwijl zij deze ondersteuning juist hard nodig hebben. Ze blijven over het algemeen moeite houden met stress- en emotieregulatie. Soms zijn mensen met een kwetsbare gehechtheid redelijk in ...
Lees verder

Het verband tussen emotionele en seksuele ontwikkeling

28 november 2017
Net als bij mensen zonder beperkingen is de seksuele ontwikkeling onlosmakelijk verbonden met de emotionele ontwikkeling. In de huidige benadering van seksualiteit en seksuele ontwikkeling wordt voornamelijk aandacht besteed aan biopsychosociale aspecten. Echter kennis over emotionele ontwikkeling kan handvatten bieden voor de bejegening, begeleiding en behandeling van een persoon met een verstandelijke beperking als het ...
Lees verder

Aandacht voor de professional zelf

14 november 2017
De manier waarop de professional aanwezig is in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, is zeker zo belangrijk als de methoden of interventies die worden toegepast. Bianca Vugts is bekend van de boeken “werken met ontwikkelingsleeftijden” en “werken met ervaringsordening”. Enkele weken geleden verscheen haar boek “werken met jezelf”. In dit boek staan ...
Lees verder
vaktherapie voor mensen met een verstandelijke beperking

Vaktherapie als ervaringsgerichte interventie voor mensen met een verstandelijke beperking

30 oktober 2017
Vaktherapie (zoals speltherapie, psychomotore therapie, dramatherapie, vaktherapie beeldend) maakt gebruik van ervaringsgerichte interventies. Vanwege het non-verbale karakter is dit type interventies is zeer geschikt voor mensen met een verstandelijke beperking. Ook komt uit onderzoek naar voren dat non-verbale interventies effect hebben op het verlagen van lichamelijke spanningen of het reguleren van affect en emoties. Een ...
Lees verder
High impact learning

High Impact Learning in de gehandicaptenzorg

8 oktober 2017
Veel professionals in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking krijgen te maken met ernstig probleemgedrag en complexe problematiek. In de praktijk is gebleken dat aansluiten op emotionele ontwikkeling helpt om probleemgedrag te verminderen. Voor het aansluiten op de basale emotionele behoeften van een cliënt is geen vast recept te geven. Het zoeken naar ...
Lees verder
Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief