Terug naar het overzicht

Hoe krijg je cliënten met LVB in beweging?

Trainingen voor professionals die werken met mensen met een verstandelijke beperking

(ONLINE WORKSHOP) Motiverende Gespreksvoering bij mensen met een lichte verstandelijke beperking

Online workshop: Motiverende Gespreksvoering bij mensen met een lichte verstandelijke beperking Meer informatie
Motiverende gespreksvoering bij mensen met een licht verstandelijke beperking Aantal keer bekeken: 126 views

Cliënten met LVB hebben vaak veel uitdagingen in hun dagelijks leven, bijvoorbeeld problemen met verslaving, financiële of administratieve problemen of moeite met persoonlijke verzorging en huishouden. Vaak willen cliënten wel veranderen maar is er ook twijfel. In de praktijk blijkt het wel eens lastig om cliënten in beweging te krijgen. Motiverende Gespreksvoering is geen theorie maar een stijl waarmee een professional de motivatie om te veranderen bij cliënten kan versterken. Het is gemakkelijk in te passen in bestaande werkwijzen en ook geschikt voor mensen met cognitieve beperkingen.

 

Wat maakt iemand gemotiveerd om te veranderen?

Een aantal aspecten zijn van invloed op de motivatie om te veranderen:

  • De interpersoonlijke interactie tussen cliënt en professional vergroot de kans op verandering. De houding van de professional is bij voorkeur accepterend en empathisch. Het is belangrijk dat de professional de overtuiging heeft dat twijfel normaal is. Vanuit deze accepterende houding helpt hij de cliënt om zijn ambivalentie ten aanzien van de gewenste verandering te overwinnen. Wanneer een cliënt weerstand heeft tegen de aanpak van de professional, betekent dit dat de professional niet goed afgestemd is op de cliënt. Dit kan een aanleiding zijn om van strategie te veranderen.
  • Een belangrijke voorwaarde voor verandering is autonomie. Dit betekent de ruimte krijgen om eigen keuzes te maken en trouw te zijn aan jezelf zonder hierbij onder druk te staan. Externe beloningen, dreigementen, deadlines en voorschriften ondermijnen de autonomie van een cliënt. Keuzevrijheid en het erkennen van gevoelens, behoeften en mogelijkheden om de eigen richting te bepalen, versterken daarentegen de autonomie.
  • Voor een verandering in het gedrag is het nodig dat de cliënt gaat zien dat er een verschil (discrepantie) is tussen de huidige situatie en de gewenste situatie. Het is effectiever als de cliënt zelf tot de conclusie komt dat verandering nodig is.
  • Het is ook belangrijk dat de cliënt ziet dat hij de competenties heeft om te veranderen (self-efficacy). Als een professional vertrouwen uitspreekt in de cliënt en zijn capaciteiten, dan is de kans groter dat de cliënt zelf ook gaat geloven dat hij in staat is om te veranderen.

 

Motiverende Gespreksvoering (MGV)

Motiverende Gespreksvoering is een relatief nieuwe methode en werd ontwikkeld door Miller en Rollnick. Het doel van MGV is om cliënten in beweging brengen (of wel te motiveren) om hun levenswijze te veranderen. Miller (1983) ziet motivatie als een staat van gereedheid voor verandering.

Het belangrijkste uitgangspunt van motiverende gespreksvoering is dat bereidheid tot verandering niet gezien wordt als een vaststaand kenmerk van een cliënt, maar als een variërend resultaat van interpersoonlijke interactie. Verandering wordt uitgelokt en niet opgelegd. Uit de reactie van de cliënt kan een professional opmaken of en waarom de cliënt aarzelt. Het is vervolgens de bedoeling dat de professional die aarzelingen herkent en de cliënt helpt om de twijfel te onderzoeken en op te lossen. Het gaat erom dat hulpverlener en cliënt samenwerken, waarbij ieder zijn eigen inbreng heeft.

Motiverende gespreksvoering is gebaseerd op de volgende principes: empathie uitdrukken, ontwikkelen van discrepantie, vermijden van discussie, omgaan met weerstand en self-efficacy ondersteunen.

 

MVG bij mensen met LVB

Motiverende gespreksvoering wordt bij veel doelgroepen en problematieken gebruikt. Motiverende Gespreksvoering werkt ook bij mensen met een cognitieve beperking die doorgaans problemen hebben op een of meer van deze gebieden: aandacht, verwerkingssnelheid, geheugen en executieve functies (waaronder ergens gemotiveerd voor raken). Tenslotte is MGV kort en doelgericht, wat helpt oververmoeidheid en overprikkeling te voorkomen.

 

Meer leren over Motiverende Gespreksvoering bij LVB?

FORTIOR organiseert in samenwerking met Ellen Honings of Kelly Sonnenschein een online workshop over Motiverende Gespreksvoering bij LVB. In deze workshop leer je wat de betekenis van MGV is en hoe je enkele MGV-principes in praktijk kunt brengen bij mensen met LVB. Lees hier meer over de workshop

 

Bronnen:

Website FORTIOR: https://www.fortior.info/trainingen/open-inschrijving/motiverende-gespreksvoering-bij-mensen-met-een-lichte-verstandelijke-beperking/

Artikel van Bas van Diggelen en Ellie van der Hout “Hulpverlening en motivatie bij (jong)volwassenen functionerend op een licht verstandelijk beperkt niveau” https://www.kenniscentrumlvb.nl/wp-content/uploads/2019/07/OenP_najaar_2015_Artikel_Diggelen_en_vanderHout.pdf

publicatie van Nederlands Jeugdinstituut, Wat werkt: Motiverende gespreksvoering?: https://www.nji.nl/nl/Download-NJi/(311053)-nji-dossierDownloads-Watwerkt_Motiverendegespreksvoering.pdf

Vond je de blog interessant? Wil je op de hoogte blijven van onze blogs? Meld je dan nu aan voor de nieuwsbrief!
Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief