Terug naar het overzicht

Hoe kun je als professional in de gehandicaptenzorg eenduidig communiceren met een arts?

Trainingen voor professionals die werken met mensen met een verstandelijke beperking

Somatische oorzaken van gedragsverandering bij mensen met een verstandelijke beperking: een breed perspectief

Somatische oorzaken van gedragsverandering bij mensen met een verstandelijke beperking: een breed perspectief Meer informatie
Aantal keer bekeken: 836 views

Mensen met een verstandelijke beperking hebben ook vaak medische problemen. Dit kan bijvoorbeeld een oorzaak zijn van probleemgedrag of gedragsveranderingen. Als begeleider of gedragsdeskundige is het dus soms nodig om te communiceren met een arts. Dit is het geval als je wilt overleggen of een medisch onderzoek wilt aanvragen. Voor artsen is het belangrijk dat je dan duidelijk en eenduidig communiceert. In deze blog schrijven we over een methode die helpt de communicatie tussen hulpverleners te verbeteren, namelijk de SBAR.

 

Het belang van goede communicatie

Slechte communicatie kan tot risicovolle situaties leiden. Wanneer er niet eenduidige, consequent en snel wordt gecommuniceerd over de conditie van een cliënt, kan de situatie ontsporen waardoor de cliënt niet de zorg krijgt die hij nodig heeft.

Er zijn verschillende methoden voor informatieoverdracht tussen hulpverleners. Een daarvan is de SBAR. Dit is de meest gebruikte methode.

 

De SBAR

De SBAR is ontwikkeld in de VS en vertaald naar de Nederlandse situatie. De methode komt oorspronkelijk uit de luchtvaartindustrie en leger. In deze hoog-risico industrieën wordt namelijk veel aandacht besteed aan precieze, ondubbelzinnige, objectieve en efficiënte taal om een zo veilig mogelijke situatie te creëren.

Als je de SBAR toepast dan communiceer je de volgende stappen:

  1. Situation (Situatie): welke klachten of gedragingen worden gezien?
  2. Background (Achtergrond): wat is de achtergrond van de cliënt (mate beperking, oorzaak
    beperking, bekende ziektebeelden)?
  3. Assessment (Beoordeling): welke aanvullende observaties zijn er (aanvallen gezien, bleekheid, eetlust)?
  4. Recommendation (Aanbeveling): wat denk je dat nodig is (verder onderzoek, bloedprikken e.d.).

 

Opmerking:
Aan de Nederlandse versie is nog een R toegevoegd, de R van Repeat. In de stap Repeat herhaalt de arts of een andere medische zorgverlener tot slot de informatie uit de vorige stappen om te controleren of de informatie correct is overgekomen. In dit geval spreek je dan van de SBARR

 

Voordelen

De SBAR is gemakkelijk te onthouden en brengt structuur in de communicatie. Structuur in de communicatie voorkomt informatieverlies en maakt de informatieoverdracht efficiënter. Het spreekt voor zich dat dit in spoedeisende situaties heel belangrijk is. Een bijkomend voordeel is dat de SBAR de verschillen in een interdisciplinaire samenwerking kan overbruggen.

 

Voorbeeld

Een gesprek tussen een gedragsdeskundige of begeleider en een arts op basis van de SBAR zou er als volgt uit kunnen zien:

  1. Situation: Petra is minder actief en heeft minder interesse in haar hobbies: lezen en film
  2. Background: Ze is 52 jaar, heeft Down syndroom en een matige verstandelijke beperking.
  3. Assessment: Ze wil niet meer lezen of filmpjes bekijken, ze valt overdag in slaap, ze reageert prikkelbaar als we haar boekjes aangeven.
  4. Recommendation: We denken dat staar de oorzaak zou kunnen zijn. Graag deze klacht en mogelijke oorzaken verder (laten) onderzoeken.

 

 

Meer leren over de oorzaken van medische oorzaken van gedrag?

Wil je concreet oefenen met de SBAR? Dan kun je deelnemen aan de studiedag over “somatische oorzaken van gedragsverandering bij mensen met een verstandelijke beperking: een breed perspectief” met Daphne Konz (AVG) en Anna Boom (gedragsdeskundige). Ook hoor je in deze studiedag meer over de somatische oorzaken van gedragsveranderingen.

Bovengenoemde studiedag maakt onderdeel uit van de leergang “Medische oorzaken van gedrag. Je kunt uit deze leergang ook nog de volgende scholingen volgen:

 

 

Bronnen:

Website VMS-zorg: https://www.vmszorg.nl/praktijkvoorbeelden-en-tools/sbar-methode/

Training Daphne Konz bij de VGN: https://www.vgn.nl/system/files/2020-02/Workshop%202.%20Medische%20bril%20begeleiders.pdf

Artikel in vakblad ambulancezorg: https://www.metscenter.nl/wp-content/uploads/2015/01/Vakblad-Ambulance-0313-SBAR.pdf

Verpleegkunde: communiceren via SBARR/SBAR-methode

https://mens-en-gezondheid.infonu.nl/diversen/180268-verpleegkunde-communiceren-via-sbarrsbar-methode.html

Vond je de blog interessant? Wil je op de hoogte blijven van onze blogs? Meld je dan nu aan voor de nieuwsbrief!
Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief