Terug naar het overzicht

Evaluatie Masterclass Integratieve diagnostiek en behandeling 2014

Integratieve diagnostiek en behandeling Anton Došen Aantal keer bekeken: 355 views

Door Anton Došen
De masterclass werd vorig jaar op dezelfde manier georganiseerd als in 2012 en 2013. Na de theoretische inleiding op de eerste dag van de masterclass volgden twee praktische dagen waarop de deelnemers, onder supervisie van Anton Došen, een assessment bij hun eigen casussen hebben verricht. Het assessmentschema werd de eerste dag uitvoerig besproken. Het bleek in de masterclass een belangrijke leidraad te zijn voor een systematische analyse van de factoren die een rol gespeeld hadden in het ontstaan van de problematiek in de gepresenteerde casussen.

 

Een goed zicht op het ontwikkelingsverloop en op relevante gebeurtenissen in de voorgeschiedenis is onmisbaar gebleken voor de beeldvorming van de cliënt. Na het verzamelen van alle relevante gegevens kon een beeldvorming van de betrokken persoon, zijn omgeving en het probleem plaats vinden. De beeldvorming werd gemaakt volgens een bepaald schema en werd beschouwd als een voorfase van de integratieve diagnose. In dit schema wordt achtereenvolgens nagegaan hoe het probleemgedrag ontstaan is: door welke veroorzakende factoren (bij de persoon en bij de omgeving), door welke centrale verwerkingsprocessen en in standhoudende factoren het gedrag verklaard kan worden en hoe het gedrag van de persoon begrepen kan worden.

 

Het vormen van een beeld is een belangrijke en soms voor de diagnosticus moeilijke taak, die vraagt om systematisch denken en praktische ervaringen. Oefeningen met de beeldvorming werden als nuttig ervaren. In de beeldvorming is het belangrijk te komen tot een onderscheid tussen ‘normaal’ gedrag, ‘abnormaal’ gedrag of een psychiatrische stoornis.

 

De beeldvorming bij de gepresenteerde casussen heeft geleid tot een integratieve diagnose. Door deze systematische en diepe kijk op de persoon en zijn problematiek konden er relevante diagnoses gesteld worden, waarop behandelingsplanning gebaseerd kon worden. De casuïstiek van de cursisten was zeer uiteenlopend: kinderen en volwassenen met ernstige vormen van probleemgedrag en psychiatrische stoornissen als gevolg van hechtingsstoornissen, ernstige traumatische ervaringen, zoals seksueel misbruik en mishandeling, beschadigingen van hersenweefsel, ernstige stemmingsstoornissen en psychotische toestanden. Ontdekking van de ondergrond waarop deze problemen waren ontstaan was bepalend voor de aanpak van de problematiek en hulpverlening aan de betrokken persoon. Uitleg aan de omgeving over de betekenis van het gedrag van de persoon was onmisbaar voor een adequate aanpassing van de omgeving aan de basale behoeften van de betrokken personen en voor de nodige ondersteuning en begeleiding. Een beter diagnostisch inzicht resulteerde ook in een beter medicatiemanagement en toepassing van beter passende behandelingsvormen.

 

Vanuit de evaluatie van de behandeling, die plaats vond zes maanden na de stelling van de integratieve diagnose, kon geconcludeerd worden dat de problematiek bij 5 casussen verminderd was en dat het functioneren en de psychische toestand van de cliënten in grotere of kleinere mate verbeterd was. Hiernaast werd gesignaleerd dat de direct betrokken hulpverleners (groepsleiding, de ouders , leerkrachten) meer enthousiasme en tevredenheid in de werksituatie hadden gekregen.

 

Meer leren over de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking?

FORTIOR is gespecialiseerd in het organiseren van trainingen voor professionals die werken met mensen met een verstandelijke beperking. Bekijk hier ons volledige aanbod

Geïnteresseerd in meer artikelen zoals deze?
Blijf dan op de hoogte via onze nieuwsbrief.

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief