Terug naar het overzicht

De methodiek Emerging Body Language

Emerging Body Language Aantal keer bekeken: 2368 views

Dr. Marijke Rutten- Saris ontwikkelde de methodiek Emerging Body Language (EBL). EBL is een methodiek die is voortgekomen uit ruim 30 jaar internationaal praktijkonderzoek naar spontane lichaamstaal in multiculturele kinderopvang en beeldende therapie in diverse situaties. Vooral kinderen en volwassenen die met taal moeilijk te bereiken zijn (zoals mensen met autisme) of mensen bij wie de taal niet passend is bij hun gedrag zijn gebaat bij EBL. In deze post leest u hoe de methode EBL werkt.

 

Cruciaal binnen EBL zijn motorische patronen die in principe vanzelf ontstaan – in de leeftijd van 0 tot 5 jaar – in de directe relatie met de motorische ontwikkeling. Het is aangetoond dat mensen van nature automatisch met elkaar “Meebewogen- zijn”. Als een baby Meebewogen is met de moeder vormt dit vanaf het allereerste moment hun interactie. Deze interacties vormen zich binnen de eerste vijf levensjaren tot Interactiestructuren waarmee het kind (en later volwassene) kan omgaan met zichzelf, de ander, de omgeving en de situatie. Als de Interactiestructuren niet vanzelf zijn ontstaan bij een persoon biedt EBL verschillende handvatten om deze alsnog vorm te geven.

 

In het onderzoek naar de ontwikkeling en communicatie tussen ouders/verzorgers en kinderen tussen (0 en 5 jaar) heeft Rutten-Saris specifiek gekeken naar lichaamstaal, en specifiek naar motorische patronen in het wederkerig bewegen. Deze bewegingspatronen blijken over de hele wereld overeenkomsten te vertonen. EBL beschrijft de ontwikkeling van de Interactiestructuren aan de hand van 5 fasen gekoppeld aan vijf opeenvolgende leeftijdsintervallen in de eerst vijf levensjaren van een mens. De leeftijdsinterval verwijst naar de periode waarin de ontwikkeling van de Interactie-structuren aan het ontstaan is. Wanneer deze ontwikkeling voltooid is, noemen we hem een Laag. De Interactie-structuren binnen EBL zijn als volgt benoemd:
• Laag A Afstemming (0 tot 1 jaar)
• Laag B Beurtwisseling (1 tot 2 jaar)
• Laag C Uitwisseling (2 tot 3 jaar)
• Laag D Speldialoog (3 tot 4 jaar)
• Laag E Taak / thema (4 tot 5 jaar)

 

Interactiestructuren spelen een belangrijke rol bij hoe we in ons leven functioneren. Als een Fase zich voldoende heeft ontwikkeld tot Laag, dan heeft dit positieve consequenties voor alle latere Fases en Lagen. Als een Interactiestructuur onvoldoende ontwikkeld is ontstaan problemen in alle latere Fases en Lagen. Middels video-analyse kan de hulpverlener, leerkracht of ouder in kaart brengen welke Lagen en Fasen (en daarbij welke Interactiestructuren) al dan niet ontwikkeld zijn. EBL biedt vervolgens interventies die ingezet kunnen worden om deze Interactie-structuren (alsnog) te voeden en te verfijnen.

 

Om Interactiestructuren alsnog te laten ontstaan maakt EBL gebruik van vijf Samenspelvormen. Voor iedere fase is specifiek aangegeven volgens welk patroon de interactie tussen de cliënt en therapeut verloopt. Het Samenspel begint met een klank of bewegingsvorm, een zintuig of lichaamsdeel. Dit ontstaat met een duidelijke – het liefst terugkerende – Beweging van de cliënt. De therapeut stemt af op de Beweging en het Ritme van de cliënt en van zichzelf. Zo wordt het Samenspel effectief. Een therapeut kan afstemmen door kort Meebewegen met de cliënt en af en toe Ritmisch te pauzeren. Afstemming is belangrijk, want hierdoor wordt de cliënt zichzelf Gewaar. Door Gewaar-zijn kunnen nieuwe impliciete neurologische structuren ontstaan. Afstemming ontstaat dan ook in andere situaties.

 

EBL is een interactieve methode waarin het “doen” centraal staat. Er is veel aandacht voor tekenen, schilderen, muziek, sport, enzovoorts. De methodiek is geschikt voor een brede doelgroep. Volgens professor Anna Bosman kunnen kinderen en volwassen met een ontwikkelingsstoornis veel steun aan Emerging Body Language hebben, omdat zij de verbale taal niet of onvoldoende beheersen of niet goed begrijpen.

 

Meer leren over de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking?

FORTIOR is gespecialiseerd in het organiseren van trainingen voor professionals die werken met mensen met een verstandelijke beperking. Bekijk hier ons volledige aanbod

Geïnteresseerd in meer artikelen zoals deze?
Blijf dan op de hoogte via onze nieuwsbrief.

">

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen, ontwikkelingen en onze informatieve artikelen